Å kunne se seg selv

07.08.2023

Tenk så deilig at alle har vi noe å lære av andre - og hverandre.


Når vi åpner opp for forståelsen av hva vi kan gjøre for oss selv - ved å speile oss i andre, og spørre oss selv, «Hva gjør dette med meg?» når det oppstår utfordringer i møte med andre.


Hvorfor re - agerer jeg som jeg gjør?

Å reagere betyr egentlig at det vi gjør går på automatikk, og vi tar oss ikke tid til å kjenne etter hva vi egentlig ønsker å gjøre (utifra våre verdier og vår hjertefølte handling).


Om du i dag ville stoppe opp i møte med andre og kjenne etter, hva skjer i meg - i stedet for - hva skjer utenfor, og re - agere på det indre.

Hva får meg til å føle sånn, når du sier eller gjør dette?

Her ligger muligheten til vekst og bedre forståelse av deg selv og ditt reaksjonsmønster.

Ei hand å holde i?


Livsveileder for vitarpraten

Christl Riple


#livsvei #alltid #påminnelse #utvikling #selvutvikling #personligvekst #tilhørighet #vitarpraten