TJENESTER

Et rom for deg der du får dele og utforske deg og din prosess i trygge og tillitsfylte omgivelser.

- bli en enda tryggere, sannere og mer kompetent versjon av deg selv.

KURS

MER INFORMASJON KOMMER

LIVSVEILEDNING 1-1 

Er du klar for å leve livet ditt på egne premisser? 

Vi hjelper deg med å utvikle selvtillit og ferdigheter du trenger for å booste ditt liv. I en slik samtale ser vi mennesket og det levde livet i sammenheng med øyeblikket og det som er relevant og viktig for deg. I en slik samtale fokuserer vi på ulike strategier og teknikker som bidrar til vekst og gjenkjenning av gamle handlingsmønstre og forsvarsmekanismer. 

En serie av slike 1-1 samtaler er et fantastisk verktøy til å bli bedre kjent med deg selv og til å få den innsikten du har behov for å starte å leve livet slik du ønsker.

Jeg gir det et varmt og lyttende rom for selvutforskelse og selvutvikling. Med min erfaring og kompetanse ser jeg helheten av livet og sammen tar vi stegene frem til ditt sanne jeg. 


MOTIVASJONSSAMTALE

Ønsker du å vite hva som virkelig motiverer og driver deg fremover i livet?

Motivasjon er en kompleks indre tilstand som påvirker menneskelig atferd og handlinger. Det er mange faktorer som kan påvirke motivasjonen til en person, inkludert individuelle behov, verdier, interesser, opplevelse av egen kompetanse, sosiale påvirkninger, målsettinger og belønningssystemer.

En motivasjonsanalyse gir deg ein forståelse og innsikt av din indre og ytre motivasjon på ulike livsområder. Målet med en motivasjonsanalyse er ofte å identifisere nøkkelfaktorer som kan øke motivasjonen og dermed forbedre ytelsen, trivselen og arbeidsgleden til enkeltpersoner eller grupper. På arbeidsplassen kan en slik analyse hjelpe ledelsen med å tilrettelegge arbeidsmiljøet

Testen måler motivasjon og trivsel for en person både individuelt og i arbeidssammenheng og det blir gjort en kartlegging av dine behov og prosessen videre.

KOMMUNIKASJON OG KONFLIKTHÅNDTERING

Opplever du konflikter hjemme eller på jobben? 

Trenger du å se klarere hvordan du kan håndtere konflikten og hva du kan gjøre for å kommunisere bedre med andre?
En time med meg vil kunne gjøre deg bedre rustet til å møte konflikter.

Hva kan jeg gjøre for deg?