Det er ikke DET jeg sier!

09.11.2022

Kommunikasjon er ikke bare ord.

Kommunikasjon er det som oppstår når mennesker møtes - eller ikke og vi viser med kroppsspråket hva vi «tenker» om hverandre.

Men er vi alltid bevisst på hva kroppen år uttrykker i møte med andre?

Er vi bevisst på hvordan vi oppleves i møte med andre?

Er det viktig? Hvordan vi opptrer i møte med andre?

Ja, det er viktig fordi som vi møter andre, møter vi oss selv.

Men kan vi snakke om det, alltid?

Nei, det kan vi ikke alltid gjøre, faktisk, og det kan være fordi vi allerede ved vårt kroppsspråk har fortalt hva vi mener om vedkommende vi møter.

Og noen ganger snakker vi med delt tunge - kroppen sier noe og ordene våre sier noe annet, da får andre mixede inntrykk av hva vi vil formidle, og verdifulle menneskemøter kan glippe.

Kan ordene være tiltrekkende og kroppsspråket avvisende?

Ja, det kan de.

Jeg er genuint opptatt av at alle skal kunne være seg selv, opptre som seg selv, og helst være ærlig på det de behover i møte med, ikke bare meg men også med seg selv.

Men jeg er enda ikke sikker på om kroppen min uttrykker det jeg ønsker å formidle verbalt, i mitt møte med dem.

Jeg vil møte alle «der de er», men da må jeg først møte meg selv «hvor jeg er», uavhengig av om det er kommunikativt verbalt eller med kroppsspråk.

Hvordan kan jeg finne ut hvordan jeg fremstår ovenfor andre?

Kan jeg bare spørre, og er det egentlig SÅ viktig?

JA! For meg er det viktig!

Det er viktig fordi jeg jobber med det jeg gjør, nemlig menneskemøter.

Men det spørsmålet som jeg her undrer over stilles er ikke bare utover mot andre, det er rettet innover (som nå) i denne kommunikasjonen jeg har på morgenkvisten - ikke bare med meg selv men også med deg, fordi du leser mine ord, tanker og undringer som uttrykker hvem jeg er og hva jeg undrer meg over i de tidlige morgentimer.

Jeg ønsker inderlig å gi uttrykk for mine inntrykk - i en samhandling mellom mine ord og mine handlinger både med kropp og sinn, og jeg tror jeg kan vokse og lære - ved å slippe denne undringen inn.

Lurer du av og til på hvordan ditt utrykk - gir inntrykk på andre?

Kjenn etter - hva er sant for deg, og hvordan kan det uttrykkes i samhandling mellom sinn og kropp.

Hvordan kan verdiene du har bli utrykket du gjør - som igjen skaper det inntrykket du egentlig er?

Undring kan gi verdifull endring - eller ikke!!

Mitt valg for meg - ditt valg for deg!

 #verdier #mentaltrening #kommunikasjon #motivasjon #personligutvikling  #livsveileder #samtale #relasjoner #konstruktivkommunikasjon #handlekraft #stabilitet #tilstede #livsmestring #hjertetdittvet #tilhørighet